Welkom


Geachte collegae,

Na een succesvolle NVvH Najaarsdag “On Tour” in Den Bosch, vindt de NVvH Najaarsdag 2014 plaats op de prachtige locatie DeFabrique te Utrecht. Ook dit jaar weer een groot aantal mini symposia vanuit de subverenigingen en de NVvH commissies met als overkoepelend thema Teamwork.

Tijdens het plenaire ochtendprogramma onder leiding van Marc de Hond zullen Jan Molenaar en Gerda Zeeman met u van gedachten wisselen over Samenwerken: Samenwerken is veel meer dan wij traditioneel als chirurg gewend zijn. Het wordt een indringende en interactieve sessie met veel persoonlijke verhalen waarin in de kern de Chirurg centraal zal blijken te staan. Aansluitend zullen de Schoemakerprijzen 2014 worden uitgereikt voor het beste artikel en het beste proefschrift van het afgelopen jaar. Ook dit jaar weer een groot aantal ingezonden abstracts, die middels een vernieuwde peer review methode zijn geselecteerd voor de vrije voordrachten.

Wellicht zult u gemerkt hebben dat we fors ingezet hebben op verbetering van de digitale ondersteuning. Er is een kosteloos WIFI netwerk beschikbaar waarmee u de volledig nieuwe responsive website (Mobiele App) op www.chirurgendagen.nl en www.najaarsdag.nl kunt raadplegen. Hier kunt u uw eigen programma samenstellen, zien wie de sprekers zijn, alle abstracts lezen en ook alle digitale posters inzien. Uiteraard kunt u de digitale posterborden ook bezoeken in Loods 5.

De Congrescommissie heeft de ambitie om de Chirurgendagen en de Najaarsdag verder te moderniseren. Onze ambities dienen uiteraard te stroken met de wensen van de leden. Daarom zou ik u graag verzoeken de digitale enquête (door Evently) in te vullen die direct na de Najaarsdag 2014 wordt verstuurd aan alle leden van de vereniging. Deze enquête zal niet alleen de Najaarsdag evalueren, maar ook uw mening peilen over onze ambities met betrekking tot verdere ontwikkeling van beide congressen. Dus vul het in – ook als u de Najaarsdag 2014 niet heeft kunnen bezoeken – zodat wij verder kunnen bouwen aan de Chirurgendagen en Najaarsdag 2.0

Namens de Congrescommissie wensen wij u een prachtig congres toe.

Edward Tan, voorzitter
Djamila Boerma, vice-voorzitter