V02.00 Introductie


Voorzitter(s): G.A.P. Nieuwenhuijzen, chirurg, Catharina Ziekenhuis, Eindhoven & J.W. van den Berg, AIOS Heelkunde, Erasmus MC, Rotterdam

Vrijdag 28 november 2014

13:00 - 13:00u in Loods 8

Categorieën: Vrije voordracht (V), GE

Parallel sessie: V02 Upper GI


In de Upper GI sessie zal de behandeling van de maligniteit van de bovenste tractus digestivus centraal staan. Allereerst zal de implementatie van de laparoscopische maagresectie als nieuwe techniek gepresenteerd worden. Vervolgens zullen verschillende aspecten van de behandeling van het oesophaguscarcinoom aan bod komen. Onder andere behandelstrategieën bij het recidief oesophaguscarcinoom, een nomogram om een complete respons na neoadjuvante chemotherapie te voorspellen als mede de correlatie tussen de expressie van microRNA-126 en de overleving na chirurgie bij oesophaguscarcinoom, zullen worden gepresenteerd. Vervolgens zal een nieuwe complicatiescore, de “Comprehensive Complication Index”, worden voorgesteld en wordt de sessie afgesloten met een experimentele studie naar de uitvoerbaarheid van  een thoracolaparoscopische lymfeklierdissectie zonder slokdarm resectie . 

Meer info

  • Auteur(s)