V06.06 Vroege uitbreiding van het dieet naar vast voedsel is veilig in Roux-en-Y gastric bypass


C.M.J. Theunissen, J.K. Maring, N.J.C. Raeijmaekers, I.S. Martijnse, B.S. Langenhoff

Voorzitter(s): D. Boerma, chirurg, St. Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein & T.M. van Ginhoven, AIOS Heelkunde, Reinier de Graaf Gasthuis, Delft

Vrijdag 28 november 2014

13:50 - 14:00u in Douchelokaal

Categorieën: Vrije voordracht (V), Algemeen/Overig

Parallel sessie: V06 Weke delen / Hoofdhals / Kinder / Bariatrie / Experimenteel


Doel: Hoewel de opnameduur verkort met het invoeren van “Enhanced Recovery after Bariatric Surgery”(ERABS) protocollen, instrueren veel klinieken patiënten na een laparoscopische Roux-en-Y gastric bypass (LRYGB) de eerste 2 weken een vloeibaar of gepureerd dieet te handhaven. Wij stellen dat - onder voorwaarde dat alle patiënten adequate preoperatieve begeleiding en instructies krijgen, inclusief het goed kauwen van voedsel - vroeg uitbreiden naar vaste voeding geen verhoogd risico geeft op naadlekkages.

Methode: In december 2010 werd een nieuw dieetprotocol ingevoerd (Tabel 1) voor alle patiënten die een LRYGB ondergingen, waarbij 12 uur postoperatief mocht worden uitgebreid naar vaste voeding. Alle patiënten kregen preoperatief instructies over eten en eetgedrag van een gekwalificeerde diëtist en psycholoog. Een retrospectieve studie werd uitgevoerd bij 936 patiënten (januari 2011 t/m juni 2014) die een primaire of “redo”LRYGB ondergingen in ons ziekenhuis. Alle 30-dagen complicaties, heropnames en re-interventies werden bestudeerd.

Resultaten: Er was geen loss to follow-up binnen 30 dagen. In totaal werd in 9.4 % een complicatie geregistreerd (≥30 dagen), waarbij 7 naadlekkages (0.7%). Het aantal heropnames bedroeg 45 patiënten (4.8%), waarvan 3 met intakeklachten. Eén patiënt (0.1%) overleed ten gevolge van een aspiratiepneumonie bij een ileus, uiteindelijk cumulerend in multi-orgaan falen. Deze resultaten zijn vergelijkbaar met nationaal en internationaal gepubliceerde resultaten.

Conclusie: In overeenkomst met fast-track colorectale chirurgie - waar vroege postoperatieve voeding als veilig en heilzaam wordt beschouwd - concluderen wij dat vroeg uitbreiden naar vaste voeding bij een LRYGB veilig is onder de voorwaarde dat alle patiënten duidelijke preoperatieve eetinstructies krijgen.