V06.03 Antibiotische behandeling van flegmoneuze appendicitis bij kinderen. Oproep voor een nationale RCT


R.R. Gorter, J.H. van der Lee, H.A. Cense, C.M.F. Kneepkens, M.H.W.A. Wijnen, K.H. in 't Hof, M. Offringa, H.A. Heij

Voorzitter(s): D. Boerma, chirurg, St. Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein & T.M. van Ginhoven, AIOS Heelkunde, Reinier de Graaf Gasthuis, Delft

Vrijdag 28 november 2014

13:20 - 13:30u in Douchelokaal

Categorieën: Vrije voordracht (V), Algemeen/Overig

Parallel sessie: V06 Weke delen / Hoofdhals / Kinder / Bariatrie / Experimenteel


Nu initiële antibiotische behandeling van flegmoneuze appendicitis bij volwassenen veilig blijkt te zijn, staat de optimale behandelstrategie van appendicitis ter discussie.

Het doel van deze prospectieve multicenter pilot studie was om de veiligheid en haalbaarheid te bepalen van een gerandomiseerde klinische trial die directe appendectomie vergelijkt met initieel antibiotische behandeling voor flegmoneuze appendicitis bij kinderen (7-17jaar). Er waren 25 inclusies nodig. De behandeling bestond uit Augmentin i.v. 100/10 mg/kg/dag en gentamicine i.v. 7 mg/kg/dag. Deelnemers werden intensief gemonitord door middel van kliniek, bloedonderzoek en echografie 48 uur na inclusie. Bij verbetering werd na 48 uur overgegaan op Augmentin oraal. Na 72 uur werd de patiënt ontslagen. Poliklinische controle vond plaats na 2, 8 en 52 weken. Bij klinische achteruitgang werd een appendectomie verricht. Uitkomstmaten waren “haalbaarheid”(deelnamepercentage) en “veiligheid”(korte en lange termijn complicaties).

Tussen september 2012 en juli 2014 waren er 44 includeerbare patiënten, waarvan 25 informed consent gaven (57%, 95%BI: 42-70%). In twee gevallen bleek er tijdens de 8 weken follow-up een uitgestelde, ongecompliceerde, appendectomie verricht. Complicaties bij de initieel antibiotische behandeling strategie deden zich voor bij 3 patiënten: cystitis, overdosering en vermeende allergische reactie. Na 8 weken waren er geen recidieven. De lange termijn follow-up volgt.

We concluderen dat een RCT haalbaar is en dat de korte termijn resultaten van initieel antibiotische behandeling voor flegmoneuze bij kinderen veelbelovend zijn. Wij stellen een nationale gerandomiseerde klinische trial voor om de kosten-effectiviteit van beide strategieën te vergelijken.