V06.02 Vermindert schildklier elastografie de noodzaak voor fijne naald aspiraties? Een systematische review en meta-analyse


S. Nell, J.W. Kist, T.P.A. Debray, B. de Keizer, T.J. van Oostenbrugge, I.H.M. Borel Rinkes, G.D. Valk, M.R. Vriens

Voorzitter(s): D. Boerma, chirurg, St. Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein & T.M. van Ginhoven, AIOS Heelkunde, Reinier de Graaf Gasthuis, Delft

Vrijdag 28 november 2014

13:10 - 13:20u in Douchelokaal

Categorieën: Vrije voordracht (V)

Parallel sessie: V06 Weke delen / Hoofdhals / Kinder / Bariatrie / Experimenteel


ACHTERGROND: Een minderheid van de schildkliernodi is maligne. Desondanks worden er veel invasieve diagnostische procedures naar schildkliernodi uitgevoerd. Het doel van deze studie is het bepalen van de diagnostische waarde van elastografie in de differentiatie tussen benigne en maligne schildkliernodi in patiënten verwezen voor een fijne naald aspiratie (FNA).

METHODE: Een systematisch literatuur onderzoek werd uitgevoerd in PubMed, Embase en de Cochrane library. Studies die kwalitatieve schildklier elastografie en cytologische of histologische uitkomsten rapporteerden werden geïncludeerd. Twee onafhankelijke reviewers extraheerden data uit de geïncludeerde studies en beoordeelden de studies op kwaliteit. De elastografische uitkomsten werden volgens de Asteria indeling geclassificeerd. De gepoolde uitkomsten werden berekend door middel van een bivariaat Bayesian model.

RESULTATEN: 3232 schildkliernodi uit 17 studies werden geanalyseerd. De gepoolde data toonde een sensitiviteit van 85% (95% CI = 78-92%) en specificiteit van 80% (95% CI = 72-87%). De gepoolde negatief en positief voorspellende waarde waren respectievelijk 97% (95% CI = 94-99%) en 43% (95% CI = 35-52%). Een gepoolde negatief voorspellende waarde van 99% (95% CI 97-100%) werd aangetoond wanneer enkel compleet zachte nodi (Asteria klasse 1) werden geclassificeerd als benigne, dit betrof 16% van de studiepopulatie.

CONCLUSIE: Schildkliernodus elastografie heeft een zeer hoge negatief voorspellende waarde. De uitkomsten van deze meta-analyse tonen dat een FNA veilig achterwege gelaten kan worden als elastografie een compleet zachte nodus toont (Asteria klasse 1). Dit kan een grote groep patiënten onnodige invasieve diagnostiek besparen.