V05.03 Single-port laparoscopisch opheffen van Hartmann procedure; een aantrekkelijk alternatief voor laparotomie


S.H.E.M. Clermonts, D. Wasowicz, J.K. Maring, D.D.E Zimmerman

Voorzitter(s): N.A.T. Wijffels, chirurg, Zuwe Hofpoort Ziekenhuis, Woerden & F. Jonker, AIOS Heelkunde, Maasstad Ziekenhuis, Rotterdam

Vrijdag 28 november 2014

13:20 - 13:30u in Meelzolder

Categorieën: Vrije voordracht (V), Colorectaal

Parallel sessie: V05 Rectum / Benigne colon / HPB


Achtergrond:

Herstellen van de darmcontinuïteit na een Hartmann procedure (HP) gaat gepaard met frequent optreden van ernstige complicaties. In de literatuur wordt een morbiditeit van 4-30% beschreven en een mortaliteit van 10-14%. Verminderen van schade die ontstaat door toegang tot het abdomen te verkrijgen, wordt gezien als oplossing voor de hoge postoperatieve morbiditeit. Single-port laparoscopisch continuïnteitsherstel via de stomaplaats (SPRIC) lijkt dit te kunnen bewerkstelligen.

 Doel:

Het doel van deze studie is single-port opheffen van een HP vergelijken met de conventionele methode, namelijk continuïteitsherstel via laparotomie (LRIC).

 Methode:

Alle patiënten waarbij een HP opgeheven werd in de periode 01-01-2009 en 01-07-2014 werden in deze studie geïncludeerd. Uitkomstmaten waren: Operatieduur, opnameduur, complicaties en mortaliteit.

 Resultaten:

32 patiënten (M:V=17;15 gemiddelde leeftijd 64,5(26-85) jaren) werden geïncludeerd. 16 patiënten ondergingen LRIC, 16 patiënten ondergingen SPRIC. De operatieduur was vergelijkbaar voor beide groepen. De opnameduur is significant korter in de SPRIC groep: 16 (4-74) dagen vergeleken met 5 (3-34) dagen (p<0.05). Het aantal complicaties was significant lager in de SPRIC groep: 33 vergeleken met 7 (p<0.05). Significant minder patiënten hadden ernstige complicaties (> Clavien-Dindo II) in de SPRIC groep (7/33 ten 1/7). Er zijn minder wond gerelateerde complicaties in de SPRIC groep (12 tegen 2, p<0.05).

 Conclusie:

Deze studie suggereert dat single-port laparoscopisch opheffen van HP via de stomaplaats een veilig, haalbaar en aantrekkelijk alternatief is vergeleken met continuïteitsherstel via laparotomie.