V05.02 Een langere wachttijd tot chirurgie na neoadjuvante therapie bij locally advanced rectumcarcinoom verhoogt de kans op een complete respons


A.J.M. Rombouts, N. Hugen, M.A.G. Elferink, J.H.W. de Wilt

Voorzitter(s): N.A.T. Wijffels, chirurg, Zuwe Hofpoort Ziekenhuis, Woerden & F. Jonker, AIOS Heelkunde, Maasstad Ziekenhuis, Rotterdam

Vrijdag 28 november 2014

13:10 - 13:20u in Meelzolder

Categorieën: Vrije voordracht (V), Colorectaal

Parallel sessie: V05 Rectum / Benigne colon / HPB


De optimale wachttijd tot chirurgie na neoadjuvante chemoradiotherapie voor “locally advanced”rectumcarcinoom (LARC) is controversieel. De huidige norm is een interval van 6-8 weken, maar er wordt gesuggereerd dat langer wachten mogelijk tot betere uitkomsten zou kunnen leiden. Dit is echter nooit onderzocht in een grote patiëntengroep.

Voor deze studie werd gebruik gemaakt van prospectief verzameldedata van het Integraal Kankercentrum Nederland. Alle patiënten met een histologisch bewezen LARC (stadium cT3, cT4 en/of cN2) die neoadjuvante chemoradiotherapie hadden ondergaan tussen 2006 en 2011 werden geïncludeerd. Er werden 2391 patiënten geïdentificeerd, waarbij voor 1418 patiënten het tijdsinterval tussen neoadjuvante therapie en chirurgie bekend was.

Het aantal patiënten met een pathologisch complete respons (ypT0) bedroeg 10.7% bij een wachttijd van 5-6 weken, 16.3% bij 7-8 weken, 19.7% bij 9-10 weken en 21.0% bij een wachttijd van meer dan 10 weken (P=0.005). Het laagste percentage positieve CRM werd gezien bij een wachttijd van 8 weken (5.4%) (Figuur 1). Patiënten die 7-8 weken na neoadjuvante therapie werden geopereerd hadden een betere vijfjaarsoverleving dan patiënten die na 5-6 weken werden geopereerd (74% versus 65%, P=0.05). Er was geen significante overlevingsverbetering voor patiënten die na 9-10 weken werden geopereerd (5-jaarsoverleving 68%).

Op basis van het lage aantal irradicale resecties en de goede overlevingresultaten lijkt de optimale wachttijd tot chirurgie 7-8 weken te bedragen. Met een langere wachttijd gaat het percentage patiënten met een pathologisch complete respons omhoog en kunnen mogelijk meer patiënten orgaansparend behandeld worden.