V04.03 Invloed van oncoplastische technieken op de cosmetische uitkomst van mammasparende operaties


M.K. Huizenga, L. Jansen, J.H. Maduro, Y. Eltahir

Voorzitter(s): P. van Eerten, traumachirurg, Máxima Medisch Centrum, Veldhoven & T.S. Aukema, AIOS Heelkunde, Kennemer Gasthuis, Haarlem

Vrijdag 28 november 2014

13:20 - 13:30u in Jutekelder

Categorieën: Vrije voordracht (V), Onco/Endocrien

Parallel sessie: V04 Traumachirurgie / Mammachirurgie


De 5-jaars overleving van mammacarcinoom is tegenwoordig meer dan 90% en neemt verder toe. De cosmetische uitkomst van de behandeling wordt mede daardoor belangrijker. Het doel van deze studie was het effect van oncoplastische technieken (OCP) op de cosmetische uitkomst van mammasparende therapie (MST) te onderzoeken.

In totaal werden 133 patiënten, die in één ziekenhuis mammasparend geopereerd werden tussen 1-1-2008 en 1-4-2013 en die voor controle kwamen in de eerste helft van 2014, benaderd voor deelname. Gestandaardiseerde lichtfoto’s werden van de torso gemaakt. De cosmetische uitkomst werd digitaal beoordeeld met het BCCT.core programma, welke een cosmetische score gaf in 4 categorieën. Volledige data waren beschikbaar van 96 patiënten (OCP n=31, MST n=65). Het effect van OCP op de cosmetische score werd geanalyseerd met een univariate en multivariate binaire logistische regressie.

In de OCP groep waren de tumoren significant groter dan in de MST groep (mediaan 20,5mm vs. 12,0mm; p=0,001). In de multivariate analyse met als variabelen BMI, OCP, roken, contralaterale mammareductie en cupmaat, bleek de cosmetische score na OCP 3x minder vaak goed of excellent dan in de MST groep (OR=0,32; p=0,044). De cosmetische score werd sterk verbeterd door contralaterale mammareductie (OR=11,3; p=0,016). Roken had een sterk negatieve invloed op de cosmetische score (OR=0,36; p=0,044).

Conclusie De cosmetische score was slechter na OCP dan na MST en slechter bij rokers. Na OCP werd grotere asymmetrie gemeten o.a. door operatie van grotere tumoren. De cosmetische uitkomst was zeer goed na OCP met contralaterale mammareductie.