V04.01 De invloed van het 70-genen profiel MammaPrint op het geven van adjuvant chemotherapie bij borstkankerpatiënten: een observationele impact studie


A. Kuijer, A.C.M. van Bommel, C.A. Drukker, M. van der Heiden - van der Loo, T. van Dalen

Voorzitter(s): P. van Eerten, traumachirurg, Máxima Medisch Centrum, Veldhoven & T.S. Aukema, AIOS Heelkunde, Kennemer Gasthuis, Haarlem

Vrijdag 28 november 2014

13:00 - 13:10u in Jutekelder

Categorieën: Vrije voordracht (V), Onco/Endocrien

Parallel sessie: V04 Traumachirurgie / Mammachirurgie


Doel: Genexpressieprofielen worden gebruikt voor prognosebepaling van borstkankerpatiënten. De huidige NABON richtlijn beveelt gebruik van een genexpressieprofiel aan wanneer ‘twijfel’ bestaat over het nut van adjuvante chemotherapie op basis van de primaire tumorkarakteristieken. In deze studie kijken we welke impact het 70-genen profiel MammaPrint had op het geven van adjuvante chemotherapie in verschillende groepen borstkankerpatiënten.

Methode: Patiënten met een invasief ductaal carcinoom, operatief behandeld tussen 31-10-2011 en 1-04-2013 werden geselecteerd uit de Nederlandse Kankerregistratie. Volgens de huidige richtlijn is er een indicatie voor het gebruik van een genexpressieprofiel bij patiënten < 70 jaar, met ER+, Her2Neu- tumoren en de volgende karakteristieken: N0, BRI, > 2 cm (groep A), N0, BRII, > 1 cm (groep B) en N1mi, BRI/II, < 2 cm (groep C). Het gebruik van adjuvante chemotherapie werd geëvalueerd in relatie tot gebruik van MammaPrint binnen en buiten deze categorieën.

Resultaten: 13.122 vrouwen met een IDC werden behandeld in de inclusieperiode, waarvan 765 een MammaPrint ontvingen. Binnen het indicatiegebied van de richtlijn werden 297 MammaPrints uitgevoerd en leidde het gebruik van MammaPrint in alle subgroepen tot vermindering in gebruik van adjuvante chemotherapie (p = 0.019, 0.016, 0.117 respectievelijk groep A,B,C). Buiten het indicatiegebied ontvingen patiënten vaker adjuvante chemotherapie wanneer MammaPrint werd verricht (p

Conclusie: Bij patiënten waar de NABON-richtlijn het gebruik van een Mammaprint adviseert wordt de kans op toepassen van chemotherapie kleiner door het gebruik van de test. Wanneer MammaPrint wordt gebruikt buiten het indicatiegebied, wordt er juist vaker adjuvante chemotherapie gegeven.