V03.06 Heropname wegens dehydratie na het aanleggen van een ileostoma: prevalentie en risicofactoren


J. van Wissen, W. Kuin, M.C. Richir, T. van der Ploeg, W.H. Schreurs

Voorzitter(s): J.H.P. Lardenoije, chirurg, Rijnstate, Arnhem & E.D. Wilschut, AIOS Heelkunde, Medisch Centrum Haaglanden, Den Haag

Vrijdag 28 november 2014

13:50 - 14:00u in Perserij

Categorieën: Vrije voordracht (V), Algemeen/Overig

Parallel sessie: V03 Vaatchirurgie / Algemene heelkunde


Het aanleggen van een ileostoma is een veelvoorkomende procedure bij colorectale chirurgie. De meest voorkomende indicatie is het voorkomen van ernstige korte termijn complicaties van een colorectale anastomose. Een complicatie van een ileostoma is een high-output stoma, en kan gepaard gaan met dehydratie, elektrolytenstoornissen en een verhoogd risico op nierfalen, met de noodzaak tot heropname tot gevolg. Het doel van deze studie was het berekenen van de prevalentie van heropname en het identificeren van risicofactoren.

Tussen januari 2009 en juni 2012 werd er bij 236 patiënten een ileostoma aangelegd in een groot perifeer ziekenhuis. Er werden 183 patiënten geïncludeerd in deze retrospectieve studie, exclusiecriteria waren sterfte binnen twee weken postoperatief, het opheffen van het stoma tijdens de eerste opname en totale parenterale voeding. Indicaties voor een ileostoma waren een colorectale maligniteit, inflammatoire darmziekten en diverticulitis. Postoperatief werden de stomaproductie, het aantal heropnames, elektrolytenstoornissen en het optreden van nierfalen gedocumenteerd.

Van de 183 patiënten in onze studie, werden er 25 (13.7%) heropgenomen vanwege dehydratie en/of een elektrolytenstoornis. Van alle heropnames, hadden 13 (52%) patiënten nierfalen. De heropgenomen patiënten waren gemiddeld ouder en gebruikten vaker diuretica. Bij multivariabele regressie analyse bleek alleen oudere leeftijd een onafhankelijke risicofactor voor heropname.

Concluderend kan men zeggen dat de resultaten van deze studie aantonen dat heropname wegens dehydratie een veelvoorkomende complicatie is van een ileostoma en een zeer hoog risico op nierfalen met zich meebrengt. Oudere patiënten hebben een verhoogd risico en verdienen extra aandacht, zodat dehydratie en de gevolgen daarvan voorkomen kunnen worden.