V03.04 Validatie en bruikbaarheid van V-POSSUM als casemixcorrectie in de DSAA


N. Lijftogt, B. Elsman, E.W. van Zwet, M.W.J.M Wouters, A.C. Vahl, J.F. Hamming

Voorzitter(s): J.H.P. Lardenoije, chirurg, Rijnstate, Arnhem & E.D. Wilschut, AIOS Heelkunde, Medisch Centrum Haaglanden, Den Haag

Vrijdag 28 november 2014

13:30 - 13:40u in Perserij

Categorieën: Vrije voordracht (V), Vaten

Parallel sessie: V03 Vaatchirurgie / Algemene heelkunde


Patiënten met aneurysmata lijden vaak aan cardiale, pulmonale-en/of renale co-morbiditeit. Om uitkomsten van behandelingen te kunnen vergelijken is het nodig te corrigeren voor patiëntspecifieke kenmerken; casemixcorrectie. Voor deze correctie gebruiken we in de DSAA de V-POSSUM, in Engeland ontwikkeld. Validatie van de V-POSSUM en evaluatie van andere predictiemodellen is noodzakelijk om te bepalen welke toepasbaar is op de Nederlandse populatie in de DSAA.

Alle patiënten in de DSAA (2013) werden meegenomen voor het berekenen van de gecorrigeerde mortaliteit. De variabelen zoals bepaald in de V-POSSUM werden geanalyseerd. In het geval van ontbrekende variabelen werd er gecodeerd naar de lichtste categorie.

De gevonden mortaliteit was 7,4%, de voorspelde mortaliteit aan de hand van de V-POSSUM bedroeg 13%. De V-POSSUM maakt gebruik van de volgende formule (-8,0616 + (0,1552 *FYSPOSSUM) + (0,1238 * OKPOSSUM)). Wanneer de weging van de eigen casemixfactoren werd gebruikt veranderde deze formule minimaal (-8,644 + (0,107 * FYSPOSSUM) + (0,168 * OKPOSSUM)) maar nam de variatie tussen ziekenhuizen wel af. Dit kan betekenen dat het model van Copeland et al. (zowel electief als acuut) zoals te zien in de ROC-curves, redelijk past op de populatie in de DSAA (zie figuur).

Casemixcorrectie is noodzakelijk om uitkomsten tussen ziekenhuizen te interpreteren. Er is geen duidelijke verklaring voor de gevonden verschillen. Verklaringen zouden kunnen zijn, onderregistratie door suboptimale registratie (bij 36% van de patiënten alle casemixvariabelen ingevuld) of veranderde operatie technieken. Meer registratiejaren en uitgebreide validatie van eventuele andere predictiemodellen zullen uiteindelijk een passende casemix maken voor de DSAA.