V03.03 Duurzaamheid van endovasculaire therapie voor origo-stenosis van de supra-aortale arterien


M.A.J. van de Weijer, E.J.P.A. Vonken, J.P.P.M. de Vries, F.L. Moll, J.A. Vos, G.J. de Borst

Vrijdag 28 november 2014

13:20 - 13:30u in Perserij

Categorieën: Vrije voordracht (V), Vaten

Parallel sessie: V03 Vaatchirurgie / Algemene heelkunde


Het evalueren van lange termijn resultaten van endovasculaire behandeling voor origo-stenosen van de aorta boog arterien.

Alle patiënten die tussen 1995 en 2012 een endovasculaire behandeling voor supra-aortale origo-stenose (≥ 50%) kregen werden geïncludeerd. Technisch succes werd gedefinieerd als een ongecompliceerde revascularisatie en residuaal stenose ≤30%.

Eindpunten werden gedefinieerd als 1. Vrijheid van restenose (<50% volgens duplex criteria) en 2. Vrijheid van revascularisatie van de oorspronkelijke lesie en vrijheid van symptomen.

145 laesies werden behandeld in 114 symptomatische patienten (Bijv. TIA, beroerte, arm claudicatie) (gem. 66.3 jaar; 39 man). PTA (N=21; Arteria Brachiocephalica 9; arteria carotis communis 0; Linker arteria subclavia 12), PTA met stent plaatsing (N=124; BCA 58; LCCA 7; LSA 59). Technisch succes was 96.6% (4 lesies konden niet gepasseerd worden, 1 lesie: >30% residu stenose). Restenose vrije overleving was 95.6%, 93.0%, 87.7% en 82.5% na respectievelijk 12, 24, 48 en 60 maanden. Log-rank test liet geen significant verschil zien (P=0.375) tussen alleen PTA en PTA met stent plaatsing dan wel tussen BCA, LCCA of LSA behandeling (p=0.473).27 patiënten kregen hernieuwde symptomen gedurende follow-up (BCA 15, LCCA 1, LSA 11); 19 restenoses (gem. 56.7 maanden) en 8 stenoses van een ander supra-aortale arterie (gem. 41.0 maanden). Symptoom-vrije overleving was 94.7%, 92.0%, 82.3% en 77.9% na respectievelijk 12, 24, 48 en 60 maanden.

Endovasculaire behandeling van supra-aortale origo-stenoses is een veilige en efficiënte behandeling en heeft daarom de voorkeur boven chirurgische interventie. Lange termijn patency is goed en symptomatische restenoses kunnen veilig endovasculair worden behandeld.