V03.01 Lokale tumescente anesthesie in Muller flebectomie


T.A. Sigterman, A.G. Krasznai, C.E. Willems, P. Dekker, M.G.J. Snoeijs, C.H.A. Wittens, C.J.J.M. Sikkink, L.H. Bouwman

Voorzitter(s): J.H.P. Lardenoije, chirurg, Rijnstate, Arnhem & E.D. Wilschut, AIOS Heelkunde, Medisch Centrum Haaglanden, Den Haag

Vrijdag 28 november 2014

13:00 - 13:10u in Perserij

Categorieën: Vrije voordracht (V), Vaten

Parallel sessie: V03 Vaatchirurgie / Algemene heelkunde


Ambulante Muller flebectomie voor varices kan worden uitgevoerd onder plaatselijke verdoving. Subcutane injectie van lokale tumescente anesthesie kan ongemak/pijn veroorzaken als gevolg van de zuurgraad van het anestheticum. Toevoeging van natriumbicarbonaat, alkaliseren, verlaagt de zuurgraad van het anestheticum, met als mogelijk gevolg minder pijn. Middels een dubbel-blind single-center gerandomiseerd onderzoek werd onderzocht of alkaliseren van het anestheticum met natriumbicarbonaat 1,4% een significante peroperatieve pijnreductie geeft tijdens Muller flebectomie.

101 patiënten gepland voor ambulante Muller phlebectomy werden gerandomiseerd naar een anestheticum met alkaline oplossing (lidocaine 1% en epinefrine in natriumbicarbonaat 1,4%) of een standaard anestheticum (lidocaine 1% en epinefrine in een zoutoplossing 0,9%). De primaire uitkomstmaat was de pijn tijdens de injectie van het anestheticum met gebruik van de visuele analoge schaal. Secundaire uitkomsten waren postoperatieve pijn, gebruik van analgetica, patiënt tevredenheid, volledig herstel van functionaliteit en complicaties. De groep patiënten die subcutane injectie van het anestheticum verdund met natriumbicarbonaat 1,4% kregen toegediend gaven significant minder pijn aan tijdens injectie in vergelijking met patiënten behandeld met standaard anestheticum (VAS 1.75 ± 1,8 versus 3,55 ± 2,2, p <0,00). Postoperatieve pijn, complicaties, gebruik van analgetica, patiënt tevredenheid, volledig herstel van functionaliteit en complicaties verschilde niet significant tussen de beide groepen (P> 0.10). Alkalinisatie van lokale anesthetica met natriumbicarbonaat 1,4% zorgt voor aanzienlijk meer comfort voor de patiënt tijdens de injectie van lokale tumescente anesthesie tijdens ambulante Muller flebectomie.