V02.06 Thoracolaparoscopische lymfeklierdissectie zonder oesophagusresectie is in humane kadavers is uitvoerbaar en veilig in een dierexperimentele survival-studie


H.T. Künzli, M.I. van Berge Henegouwen, S.S. Gisbertz, C.A. Seldenrijk, K.C. Kuijpers, E.J. Hazebroek, S.M. Lagarde, S.L. Meijer, J.J.G.H.M Bergman, M.J. Wiezer, B.L.A.M. Weusten

Voorzitter(s): G.A.P. Nieuwenhuijzen, chirurg, Catharina Ziekenhuis, Eindhoven & J.W. van den Berg, AIOS Heelkunde, Erasmus MC, Rotterdam

Vrijdag 28 november 2014

13:40 - 14:00u in Loods 8

Categorieën: Vrije voordracht (V), GE

Parallel sessie: V02 Upper GI


Laag-risico vroegcarcinomen van de oesophagus kunnen veilig endoscopisch behandeld worden. Hoog-risico vroegcarcinomen (submucosale doorgroei, slecht gedifferentieerde tumoren, lymfangio-invasie) moeten worden behandeld met een oesophagusresectie in combinatie met een lymfeklierdissectie aangezien het risico op lymfekliermetastasen aanzienlijk is. Dit is echter een invasieve procedure, geassocieerd met substantiële morbiditeit en mortaliteit. Endoscopische radicale resectie van de tumor, gevolgd door thoracolaparoscopische lymfeklierdissectie (TLKD), zonder oesophagusresectie, zou een mogelijk alternatief kunnen zijn. Doel van de studie was om te evalueren of TLKD haalbaar en veilig is, in respectievelijk humane kadavers(1) en varkens(2).

(1) In humane kadavers is een TLKD uitgevoerd, gevolgd door een oesophagusresectie en in het oesophagectomiepreparaat werd gekeken of er achtergebleven lymfeklieren (LK) te vinden waren. Eindpunten waren onder andere het aantal verwijderde LK, en het aantal achtergebleven LK.

(2) In varkens werd tevens een TLKD uitgevoerd. 28 dagen na de procedure werden de varkens geofferd en werd er een oesophagusresectie uitgevoerd. Vervolgens werd er onderzocht of er aanwijzingen waren voor ischemie of stenosering van de varkensoesophagus. Eindpunten waren onder andere het optreden van ischemie, danwel stenosering in de oesophagus gedurende follow-up.

Resultaten (1): In 5 humane kadavers werden mediaan 26 LK (IQR, 22-46) verwijderd. In 2 oesophagectomiepreparaten werd 1 achterbleven LK gevonden (1 hoog paraoesofageaal, 1 laag paraoesofageaal).

(2) In de 8 varkensoesophagussen werden er geen aanwijzingen gevonden voor ischemie of stenosering.

Concluderend is een lymklierdissectie zonder oesophagusresectie een haalbare procedure in humane kadavers. Bovendien suggereert onze varkens survival-studie dat de vascularisatie van de oesophagus niet gecompromitteerd wordt door deze lymfeklierdissectie.