V02.03 Nomogram voor het voorspellen van een pathologisch complete respons na neoadjuvante chemoradiotherapie in het slokdarmcarcinoom


E.L.A. Toxopeus, D. Nieboer, J. Shapiro, K. Biermann, A. van der Gaast, E.W. Steyerberg, J.J.B. van Lanschot, B.P.L. Wijnhoven

Voorzitter(s): G.A.P. Nieuwenhuijzen, chirurg, Catharina Ziekenhuis, Eindhoven & J.W. van den Berg, AIOS Heelkunde, Erasmus MC, Rotterdam

Vrijdag 28 november 2014

13:20 - 13:30u in Loods 8

Categorieën: Vrije voordracht (V), GE

Parallel sessie: V02 Upper GI


Achtergrond Een pathologisch complete respons (pCR) na neoadjuvante chemoradiotherapie (nCRT) en chirurgie wordt gezien bij ca. 30% van de patiënten met slokdarmkanker. Een pCR is geassocieerd met een 5-jaars overleving van 70%. Het doel van deze studie is om een nomogram te ontwikkelen die de kans op een pCR betrouwbaar kan voorspellen. Patiënten en methoden Alle patiënten die werden behandeld met nCRT en chirurgie tussen [jaar] en [jaar] werden geïdentificeerd uit een prospectieve database. Respons op nCRT werd gemeten volgens de Mandard criteria. Met behulp van multivariate imputation by chained equations (mice), logistische regressie en regression modeling strategies (rms) werd een nomogram ontwikkeld waarbij leeftijd, geslacht, tumorlocatie, type tumor, differentiatie graad, alcohol gebruik, roken, gewichtsverlies, Charlson Comorbidity Index (CCI), cT-stadium en cN-stadium werden meegenomen als voorspellende parameters voor een pCR. Resultaten Er werden 381 patiënten (300 mannen en 81 vrouwen) met een mediane leeftijd van 61 jaar geïncludeerd. 77% had een adenocarcinoom en de tumor was gelokaliseerd in de distale slokdarm bij 70% van de patiënten. Een cT3 tumor kwam het meeste voor (76%) tezamen met één of twee suspecte lymfklieren (44%). pCR was aanwezig bij 27.6% van de patiënten. Een plaveiselcel carcinoom, slechte differentiatiegraad, vrouwelijk geslacht en een laag cT-stadium waren voorspellend voor pCR met een c-statistic van 0.69. Conclusie Met behulp van enkele preoperatieve patiënt en tumor karakteristieken is voorspelling van een pCR mogelijk. Dit nomogram behoeft echter externe validatie alvorens het kan worden gebruikt voor klinische besluitvorming.