V02.01 Laparoscopische maagresectie bij maagcarcinoom: de resultaten van de implementatie van een nieuwe techniek


E.J. Jongerius, M.I. van Berge Henegouwen, S.S. Gisbertz

Voorzitter(s): G.A.P. Nieuwenhuijzen, chirurg, Catharina Ziekenhuis, Eindhoven & J.W. van den Berg, AIOS Heelkunde, Erasmus MC, Rotterdam

Vrijdag 28 november 2014

13:00 - 13:10u in Loods 8

Categorieën: Vrije voordracht (V), GE

Parallel sessie: V02 Upper GI


De standaard behandeling bij patiënten met een curabel maagcarcinoom bestaat uit (neo-)adjuvante chemotherapie en een open (sub)totale maagresectie met een gemodificeerde D2-lymfadenectomie. Om te pogen de postoperatieve morbiditeit en pijn te verminderen werd de laparoscopische maagresectie geïmplementeerd.

Het doel van deze studie was de korte termijn resultaten te evalueren van de eerste serie patiënten die een in opzet curatieve laparoscopische maagresectie ondergingen.

In deze prospectieve cohort studie werd de eerste serie opeenvolgende patiënten die een in opzet curatieve (sub)totale laparoscopische maagresectie met een gemodificeerde D2-lymfeadenectomie ondergingen geïncludeerd. Het primaire eindpunt was de postoperatieve morbiditeit en mortaliteit.

Van februari 2013 tot september 2014 ondergingen 33 van de 42 patiënten een laparoscopische maagresectie (78.6% van alle maagresecties). Bij 22 patiënten (66.7%) werd een totale maagresectie en bij 11 patiënten (33.3%) een subtotale maagresectie verricht. Er waren 3 conversies (9.1%) vanwege mogelijke tumor ingroei in pancreas/diafragma. Bij 6 patiënten (21.2%) trad een complicatie op: bij 4 patiënten (12.1%) een naadlekkage, bij 1 patiënt (3.0%) een miltabces, bij 1 patiënt (3.0%) een pneumonie. 1 patiënt is ten gevolge van naadlekkage overleden (mortaliteit 3.0%). Het R0 resectie percentage was 90.3%, het mediane aantal gereseceerde lymfeklieren 25.

Een laparoscopische maagresectie bij patiënten met een maagcarcinoom is een goede behandeling met acceptabele postoperatieve morbiditeit en mortaliteit. Laparoscopische maagchirurgie is oncologisch een goed alternatief met een hoog R0 percentage en een grote lymfklieropbrengst van gemiddeld 25 klieren. Laparoscopische maag chirurgie is derhalve de standaard behandeling voor patiënten met maagcarcinoom in ons centrum.