V01.06 Follow up na resectie van een coloncarcinoom: de invloed van follow up en de inzet van een verpleegkundig specialist


Z.S. Lalmahomed, R.R.J. Coebergh van den Braak, S. Büttner, P.P.L.O. Coene, J.W.T. Dekker, B.E. Hansen, G.W.M. Tetteroo, W.J. Vles, W.W. Vrijland, J.N.M. IJzermans

Voorzitter(s): P.P.L.O. Coene, chirurg, Maasstad Ziekenhuis, Rotterdam & S.M.E. Engelen, AIOS Heelkunde, Catharina Ziekenhuis, Eindhoven

Vrijdag 28 november 2014

13:50 - 14:00u in Copraloods

Categorieën: Vrije voordracht (V), Colorectaal

Parallel sessie: V01 Maligne colon


Follow-up van patiënten na curatieve resectie van een coloncarcinoom is gericht op de vroege detectie van recidief ziekte en de mogelijkheid om overlevingswinst te realiseren door patiënten aanvullende curatieve chirurgie aan te bieden, zoals bij de resectie van levermetastasen. De follow-up, zoals beschreven de landelijke richtlijn, wordt in toenemende mate uitgevoerd door gespecialiseerde verpleegkundigen. Dit onderzoek beschrijft uitkomsten van follow-up en de inzet van verpleegkundig specialisten op de overleving van patienten na curatieve colonresectie (stadium I-III).

Er werden 4565 poliklinische controles van 777 opeenvolgende patiënten met darmkanker stadium I-III bekeken. De follow-up werd verdeeld op basis van het aantal bezoeken in het eerste jaar, variërend van intensief tot regulier. Bij patiënten met recidief ziekte werd onderscheid gemaakt tussen recidief ziekte vastgesteld bij follow-up of vastgesteld naar aanleiding van klachten.

De ziektevrije overleving was gelijk voor intensieve en reguliere follow-up. De algehele overleving was significant beter bij intensieve follow-up (3-jaars overleving 94,9% versus 89,5% p=0,04). De overleving na diagnose recidief ziekte was beter indien vastgesteld in het kader van follow-up in vergelijking met spontane presentatie en klachten (3-jaars overleving 58,2% versus 19,8%, p=0,001). In ziekenhuizen met een verpleegkundige specialist werden meer patiënten volgens intensieve follow up gecontroleerd dan in ziekenhuizen zonder verpleegkundige specialist (68,9% versus 46%, p<0,001).

Deze bevindingen suggereren dat intensieve follow-up een gunstige invloed heeft op de overleving van patiënten met een resectie wegens stadium I-III coloncarcinoom en dat recidief ziekte eerder kan worden vastgesteld en behandeld. Follow-up in ziekenhuizen met gespecialiseerd verpleegkundigen is beter gestructureerd.