V01.04 Postoperatieve delier in oudere patienten na electieve en acute colorectale chirurgie


J.W. Raats, S.L. Steunenberg, R.M.P.H. Crolla, J.H.H. Wijsman, A. te Slaa, L. van der Laan

Voorzitter(s): P.P.L.O. Coene, chirurg, Maasstad Ziekenhuis, Rotterdam & S.M.E. Engelen, AIOS Heelkunde, Catharina Ziekenhuis, Eindhoven

Vrijdag 28 november 2014

13:30 - 13:40u in Copraloods

Categorie├źn: Vrije voordracht (V), Colorectaal

Parallel sessie: V01 Maligne colon


Doel: vaststellen van de incidentie van het delier in de oudere patienten na electieve en acute colorectale chirurgie.

Achtergrond: oudere patienten die acute abdominale chirurgie ondergaan hebben een hoog risico om een postoperatief delier te ontwikkelen. Delier is geassocieerd met nadelige uitkomsten.

Methoden: patienten van 65 jaar of ouder die electieve of acute colorectale chirurgie ondergingen, tussen april 2013 en December 2013 werden geincluceerd in een prospectieve database. Patienten met colon/rectum carcinoom of diverticulitis die een operatie ondergingen werden geanalayseerd. Het optreden van een delier werd geregistreerd. Het delier werd vastgesteld dmv de Delirium Observation Screening Scale (DOSS). Preoperatieve factoren, operatieve data, morbiditeit en mortaliteit worden geanalyseerd.

Resultaten: van alle patienten (n=111), onderging 75% electieve chirurgie, en 25% acute chirurgie. De incidentie van het delier was 21% (23/111), 18% na electieve en 29% na acute chirurgie (p=0.24). Patienten met een delier waren significant ouder dan de niet-delirante patienten (mediaan 82 jaar vs. 74 jaar; p < 0.001). De patienten die een delier doormaakte hadden vaker pulmonale- urologische, en renale complicaties, (p=0.01; 0.03; 0.04 respectievelijk). Opnameduur, mortaliteit en ontslag naar het verpleeghuis waren nadelig voor de patienten die een delier doormaakte, vergeleken met de patienten die geen delier doormaakten (p=0.01; 0.01; 0.02 respectievelijk).

Conclusie: Een hoge incidentie van het delier werd gevonden na zowel electieve als acute colorectale chirurgie, vooral in de oudere patient. Het delier wordt geassocieerd met meer complicaties en nadelige uitkomsten.