V01.03 Het risico op naadlekkage met niet-steroide anti-inflammatoire drugs bij colorectale resectie wegens maligniteit


N. Bakker, J.D. Deelder, H. Cakir, H.J. Doodeman, W.H. Schreurs, A.P.J. Houdijk

Vrijdag 28 november 2014

13:20 - 13:30u in Copraloods

Categorieën: Vrije voordracht (V), Colorectaal

Parallel sessie: V01 Maligne colon


Een naadlekkage is een gevreesde complicatie na een colorectale resectie met primaire anastomose. Er zijn recente studies die suggereren dat niet-steroïde anti-inflammatoire drugs (NSAIDs) het risico op naadlekkage verhogen. Het doel van deze studie was om de relatie tussen postoperatief NSAID gebruik en het optreden van naadlekkage te onderzoeken in een versneld herstel populatie. Patiënten met een electieve colon of rectum resectie wegens een maligniteit en een primaire anastomose die behandeld werden binnen het versneld herstel protocol werden geïncludeerd. Tussen 2006 en 2013 voldeden 856 colorectale resecties aan deze criteria. Uni- en multivariabele logistische regressie analyse werd gebruikt om de associaties tussen NSAID gebruik en andere risicofactoren en het optreden van naadlekkage te bepalen. Er waren significant meer naadlekkages bij patiënten die NSAIDs kregen vergeleken met patiënten die geen NSAIDs kregen (8.8% vs 4.7%, p=0.026, OR=1.95). Dit verhoogde risico werd uitsluitend veroorzaakt door het gebruik van diclofenac (colon: 11.7% vs. 5.4%, OR 2.35, p=0.008 en rectum: 11.9% vs. 0%, p=0.030). Er werd geen verhoogd risico op naadlekkage gezien bij patiënten die andere NSAIDs kregen (mebutan 1.1%, OR 0.19 en ibuprofen 2.9%, OR 0.54). Andere onafhankelijke risicofactoren waren mannelijk geslacht, roken en een langere operatieduur. De resultaten van deze studie komen overeen met resultaten in de literatuur, waarbij een verhoogd risico op naadlekkage word gezien bij selectieve COX-2 remmers en NSAIDs met een hoge COX-2 selectiviteit zoals diclofenac. Toekomstig onderzoek dient zich te richten op alternatieve vormen van postoperatieve pijnbestrijding binnen de principes van versneld herstel.