V01.02 Acht jaar ervaring met behandeling van patiënten met coloncarcinoom volgens ERAS (Enhanced Recovery After Surgery) principes


N. Bakker, H. Cakir, H.J. Doodeman, A.P.J. Houdijk

Voorzitter(s): P.P.L.O. Coene, chirurg, Maasstad Ziekenhuis, Rotterdam & S.M.E. Engelen, AIOS Heelkunde, Catharina Ziekenhuis, Eindhoven

Vrijdag 28 november 2014

13:10 - 13:20u in Copraloods

Categorieën: Vrije voordracht (V), Colorectaal

Parallel sessie: V01 Maligne colon


Peri-operatieve behandeling van patiënten met coloncarcinoom volgens het ERAS protocol resulteert in minder complicaties en een kortere ligduur. Echter, strikte navolging van het protocol blijft een uitdaging en de voordelen kunnen verdwijnen als het protocol niet goed wordt uitgevoerd. In deze studie laten we zien hoe de navolging van het protocol gedurende 8 jaar was en wat hiervan het effect was op de postoperatieve uitkomst. Patiënten met een electieve operatie wegens coloncarcinoom behandeld tussen 2006 en 2013 in het ERAS protocol werden geïncludeerd in deze observationele cohort studie. De navolging van het protocol en relevante klinische gegevens werden prospectief verzameld in een database. In totaal werden 816 patiënten geïncludeerd. Gemiddeld werden de onderdelen van het protocol goed uitgevoerd voor 73% in 2006 en 2007, 66% in 2008 en 2009, 63% in 2010 en 2011 en 82% in 2012 en 2013. Er was een kortere ligduur in de jaren met een goede navolging van het protocol (5.7 dagen) vergeleken met de jaren met een slechtere navolging (7.3 dagen) p