V01.01 Operatieve key-steps in laparoscopische colonchirurgie, consensus middels de Delphi methode


F.A. Dijkstra, R.J.I. Bosker, N.J.G.M. Veeger, M.J. van Det, J.P.E.N. Pierie

Voorzitter(s): P.P.L.O. Coene, chirurg, Maasstad Ziekenhuis, Rotterdam & S.M.E. Engelen, AIOS Heelkunde, Catharina Ziekenhuis, Eindhoven

Vrijdag 28 november 2014

13:00 - 13:10u in Copraloods

Categorieën: Vrije voordracht (V), Colorectaal

Parallel sessie: V01 Maligne colon


Hoewel er verschillende trainingsmodules voor laparoscopische colorectale chirurgie bestaan, is er geen module die procedures opdeelt in verschillende segmenten die separaat getraind en beoordeeld kunnen worden. Een dergelijk curriculum kan een uniforme, consistente trainingsmethode vormen voor alle opleidingsziekenhuizen binnen een regio. Het doel van de studie was consensus te bereiken binnen een opleidingsregio over de key-steps van de laparoscopische hemicolectomie rechts en sigmoidresectie. Deze key-steps zullen gebruikt worden als basis voor een intra-operatieve videogeassisteerde laparoscopie trainingsmodule.De Delphi methode is gebruikt om consensus te bereiken over de key-steps voor beide operaties. Een lijst van 31 stappen van de laparoscopische hemicolectomie rechts en 37 stappen van de laparoscopische sigmoidresectie is samengesteld uit tekstboeken en (inter)nationale richtlijnen. Via een online vragenlijst zijn 22 experts in 12 ziekenhuizen binnen de regio uitgenodigd om alle stappen te beoordelen op belangrijkheid, middels een Likert schaal.Consensus werd in twee rondes bereikt. Zestien experts hebben meegewerkt. Hiervan hebben 14 (88%) alle stappen voor beide operaties beoordeeld. Van deze 14 experts hebben 13 (93%) ook de tweede Delphi ronde volledig beoordeeld. Cronbach’s alfa was 0.79 voor de hemicolectomie rechts en 0.91 voor de sigmoidresectie, hetgeen hoge mate van consistentie tussen experts laat zien. Voor de hemicolectomie rechts zijn 25 key-steps vastgesteld en voor de sigmoidresectie zijn 24 key-steps vastgesteld.Concluderend is er consensus bereikt tussen experts over de key-steps voor de laparoscopische hemicolectomie rechts en laparoscopische sigmoidresectie. Deze key-steps zullen de basis vormen voor een intra-operatieve videogeassisteerde laparoscopie trainingsmodule.