P13 Kosten van lekkage en bloeding na gastric sleeve


J. Bransen, L.P.L. Gilissen, P.W.J. van Rutte, S.W. Nienhuijs

Vrijdag 28 november 2014

12:00 - 13:00u in Loods 5

Categorieën: Poster (P)

Parallel sessie: Posters


Doel: Lekkage en bloeding zijn serieuze postoperatieve complicaties na een gastric sleeve (GS). Het doel van deze studie is om de kosten van lekkage en bloeding na GS te evalueren.

Methoden: Er is een retrospectieve analyse verricht van een prospectief cohort van GSs van augustus 2006 tot en met september 2013. Alle GSs zijn op een consistente manier uitgevoerd zonder staple line reinforcement. Abcessen nabij de staple-lijn zijn beschouwd als lekkage.

Gegevens werden verzameld over alle nodige diagnostische en therapeutische middelen om de lekkages en bloedingen te behandelen, alsmede over ziekenhuisopname, bloedproducten, antibiotica en extra polibezoeken.

Resultaten: 1261 patiënten ondergingen een GS. Lekkage kwam voor bij 32 (2.5%) en bloeding bij 27 (2.1%) patiënten. De mediane additionele kosten voor lekkage waren € 9,284 (range € 1 ,748 - 125,684) en € 4,267 (range € 1,524 - 40,022) voor bloeding. Verlengde opnameduur op de verpleegafdeling en de IC golden als grootste kostenposten: 50.3% en 31.4% respectievelijk voor lekkage, en 42.0% en 34.8% voor bloeding.

Conclusie: Deze data geven inzicht in de kosten van majeure complicaties na GS en moeten in overweging genomen worden bij de analyse van kosten-effectiviteit van staple line reinforcement.