P12 Resultaten van de chirurgische behandeling van ‘giant' hernia diafragmatica (GHD) bij de geriatrische patiënt


M. Takkenberg, C.H.M. Clemens, W.R. ten Hove, P.A. Neijenhuis, W.E. Hueting

Vrijdag 28 november 2014

12:00 - 13:00u in Loods 5

Categorieën: Poster (P)

Parallel sessie: Posters


Juist bij de geriatrische patiënt is de symptomatische ‘giant’ hernia diaphragmatica (GHD) zeer invaliderend. De behandeling van de GHD is een laparoscopische breukzakresectie, crura-plastiek en antirefluxprocedure. Door de hogere leeftijd wordt onnodig vaak een conservatief beleid betracht.

Het doel van deze studie is aan te tonen dat door goede patiëntselectie ook de geriatrische patiënt goed en veilig behandeld kan worden.

Na starten van het antirefluxprogramma in juni 2011 met een team van ‘dedicated’ MDL artsen, chirurgen en state of the art faciliteiten hebben tot en met september 2014 112 patiënten (39% man; Gemiddelde leeftijd 55.3 jaar; Range 19-89) een antireflux operatie ondergaan.

De resultaten zijn prospectief in een database verzameld. In deze periode zijn 46 patiënten boven de 60 jaar geopereerd (22% man; Gemiddelde leeftijd 69.4 jaar; Range 60-89). Bij 34 patiënten was er sprake van een type III HD of hoger. De mediane operatieduur was 180 (130-345) minuten en de mediane opnameduur 4 (3-26) dagen. Bij 3 patiënten (9%) werd geconverteerd naar een open procedure. Er was geen mortaliteit. Bij 1 patiënt (3%) trad een grote complicatie op, bij 3 patiënten (9%) milde complicaties. Bij een mediane follow up van 6 maanden (0-25) waren bij alle patiënten de ernstige symptomen verdwenen. Er zijn 2 recidief HD en 1 recidief GERD aangetoond. Functionele klachten kwamen bij 4 patiënten voor.

Concluderend is de chirurgische behandeling van de GHD bij de geriatrische patiënt in ervaren handen een veilige ingreep met goede functionele resultaten. Goede patiënt selectie en voorlichting zijn hierbij cruciaal.