P11 De rol van preoperatief statinegebruik bij de behandeling van patiënten met een oesophaguscarcinoom


M.C.J. Anderegg, S.M. Lagarde, A.E. Slaman, S.S. Gisbertz, S.L. Meijer, M.C. Hulshof, J.J.G.H.M Bergman, H.W.M. van Laarhoven, M.I. van Berge Henegouwen

Vrijdag 28 november 2014

12:00 - 13:00u in Loods 5

Categorieën: Poster (P)

Parallel sessie: Posters


De laatste jaren is de interesse in de potentiele invloed van statines op therapeutische respons en overleving bij verschillende maligniteiten toegenomen. De impact van statines op de curatieve behandeling van het oesofaguscarcinoom is onbekend.

Doel van deze studie is om het effect van statines op de pathologische respons en de ziektevrije overleving te onderzoeken bij patiënten die zijn behandeld met neoadjuvante chemo(radio)therapie gevolgd door een oesophagusresectie.

Alle opeenvolgende patiënten met een oesophaguscarcinoom of een gastro-oesophageale junctietumor die op deze wijze zijn behandeld werden voor deze studie geïncludeerd. Patiëntgebonden en klinische karakteristieken werden verzameld van de groep statinegebruikers en vergeleken met die van de controlegroep. 463 patiënten werden geïncludeerd, waarvan er 93 (20,1%) werden behandeld met een statine ten tijde van de diagnose. 88 (19,0%) patiënten werden behandeld met preoperatieve chemotherapie en 375 (80,9%) met neoadjuvante chemoradiotherapie.

85 (18.4%) patiënten hadden een pathologische complete respons (pCR). pCR was niet significant verschillend tussen de statinegebruikers en de controlegroep (23% versus 17%, p=0,239). Ook de gemiddelde ziektevrije overleving was niet significant verschillend tussen de statinegebruikers en de controlgroep, respectievelijk 44 (95% CI 32,3 - 55,9) versus 41 maanden (95% CI 30,0 - 53,7) met p=0,509.

In vergelijking met de controlegroep ervaren statinegebruikers geen andere uitkomsten op neoadjuvante chemo(radio)therapie en is er geen verschil in ziektevrije overleving. Voor een specifieke rol voor statines in de behandeling van patiënten met een oesophaguscarcinoom bestaat derhalve geen basis.