P08 Incidentie en overleving van patiënten met carcinoiden en peritoneale metastasen


A. Madani, I. Thomassen, Y.R.B.M. van Gestel, V.E.P.P. Lemmens, J.D.W. van der Bilt, I.H.M. Borel Rinkes, I.H.J.T. de Hingh

Vrijdag 28 november 2014

12:00 - 13:00u in Loods 5

Categorieën: Poster (P)

Parallel sessie: Posters


Patiënten met peritoneale metastasen (PM) van verschillende origine verschillen enorm in incidentie en overleving. Deze klinisch relevante data is schaars in patiënten met carcinoiden en betrouwbare data is op dit moment nog niet beschikbaar. Het doel van deze studie was populatie-gebaseerde data te presenteren over PM bij carcinoiden.

Data uit het Nederlands Kanker Instituut werd verzameld van alle patiënten met een carcinoid tussen 2000 en 2012. Incidentie en overleving werden berekend en risicofactoren op het krijgen van PM werden bepaald door middel van multivariate logistische regressie analyses.

In totaal werden 4325 patiënten geïncludeerd met de diagnose carcinoid. Synchrone metastasen waren aanwezig in 1132 (26%) patiënten. PM werd gediagnosticeerd in 252 patiënten (6%). Oudere patiënten (>60 jaar) en patiënten met goblet cell carcinoid subtype hadden een hoger risico op het ontwikkelen van PM, terwijl jongere patiënten (

Overleving in patiënten met PM was afhankelijk van de lokalisatie van het primaire carcinoid. In tegenstelling tot PM van andere origine was de mediane overleving in patiënten met carcinoid en alleen PM vergelijkbaar met patiënten met metastasen op afstand. Gezien deze gunstige prognose zouden patiënten met PM van carcinoiden kunnen profiteren van intraperitoneale behandelstrategieën.