P07 Perforatie in carcinoid en goblet cell carcinoid van de appendix: invloed op prognose?


A. Madani, J.D.W. van der Bilt, E.C.J. Consten, M.R. Vriens, I.H.M. Borel Rinkes

Vrijdag 28 november 2014

12:00 - 13:00u in Loods 5

Categorieën: Poster (P)

Parallel sessie: Posters


Carcinoid tumoren zijn de meest voorkomende maligniteiten van de appendix en deze worden meestal bij toeval aangetroffen tijdens appendectomieën. Perforatie van de appendix treedt op bij 10 tot 20% van de patiënten met appendicitis. Er is echter nog geen richtlijn voor het behandelen van carcinoiden van de appendix met een perforatie. Het doel van dit systematische review was een mogelijke relatie tussen perforatie van de appendix bij het carcinoid en goblet cell carcinoid en prognose te onderzoeken, in het bijzonder het ontwikkelen van peritoneale metastasen.

Een systematische literatuur zoekvraag werd uitgevoerd om relevante artikelen te identificeren over carcinoid en goblet cell carcinoid van de appendix. Alle artikelen over carcinoiden waarin perforatie werd genoemd, werden geïncludeerd.

In totaal werden 23 artikelen over carcinoid van de appendix met een geassocieerde perforatie geïncludeerd, perforatie werd echter in geen enkel artikel genoemd als mogelijk negatieve factor op recidief of prognose. Er werden geen peritoneale metastasen of overlijden beschreven in de 103 patiënten met carcinoid en perforatie, alhoewel follow-up data vaak ongespecificeerd of schaars was. Van de 18 goblet cell carcinoiden met perforatie had één patiënt peritoneale metastasen en er waren twee tumor gerelateerde overlijdens, alhoewel een duidelijke relatie met perforatie niet kon worden vastgesteld.

Het best beschikbare bewijs suggereert dat perforatie geen invloed heeft op de prognose bij carcinoid van de appendix. Peritoneale metastasen zijn komen veel vaker voor bij het goblet cell carcinoid, maar een duidelijke relatie met perforatie blijft onduidelijk. Strikte follow-up wordt daarom aangeraden bij deze groep patiënten.