P05 Het gebruik van radioactieve jodiumbronnen bij de behandeling van borstkanker: 6 jaar ervaring met meer dan 1000 zaadjes


N.N.Y. Janssen, J. Nijkamp, T. Alderliesten, C.E. Loo, J.J. Sonke, M.J.T.F.D. Vrancken Peeters

Vrijdag 28 november 2014

12:00 - 13:00u in Loods 5

Categorieën: Poster (P)

Parallel sessie: Posters


Door borstkanker screening en neoadjuvante systemische therapie (NST) komen steeds meer patiënten in aanmerking voor een borstsparende operatie bij een niet palpabele tumor. Hier beschrijven we de resultaten van radioactieve jodiumbron tumorlokalisatie bij borst- en oksel-sparende chirurgie in de primaire chirurgie setting en na NST tussen 2008 en 2013.

Tweehonderd-zesenzestig patiënten hebben 330 jodiumbronnen gekregen voor primaire chirurgie van invasief carcinoom en/of DCIS. Uiteindelijk hebben 196 patiënten met 1 bron een borstsparende operatie ondergaan, waarvan 10.2% focaal positieve (FP) en 10.7% totaal positieve (TP) marges. Bij 49 patiënten met meerdere bronnen was 14.3% FP en 16.3% TP.

Bij 597 patiënten zijn 797 bronnen geïmplanteerd voorafgaand aan de NST. Hiervan werden 306 patiënten borstsparend geopereerd op geleide van 1 bron, waarbij 6.5% FP en 10.1% TP marges. Bij 22 patiënten met meerdere bronnen waren de marges bij 4.5% FP en 18.2% TP. Bij 163 patiënten die primair NST kregen is een okselklier op geleide van een jodiumbron verwijderd.

Het mediane resectievolume bij primaire operaties was 76 cm3 en veranderde niet significant gedurende de jaren. Bij sparende operaties na NST is het mediane resectie volume significant afgenomen van 120 cm3 in 2008 tot 54 cm3 in 2013 (p=0.0001). Het percentage irradicale borstsparende operaties is niet significant veranderd in de loop der jaren.

De radioactieve jodiumbron is breed inzetbaar voor lokalisatie van zowel de primaire tumor en de okselklieren bij sparende borstkanker chirurgie. Hierbij hebben we acceptabele percentages irradicale resecties, zowel in de primaire chirurgie, als in de neoadjuvante setting.