P04 Single Incision, MiniPort of convEntionele Laparoscopische cholecystectomie voor ongecompliceerd symptomatische cholecystolithiasis (SIMPEL trial); protocol en een update van de inclusies


Y.T.K. van der Linden, D.A. van Dam, S. Fransen, W.J.H.J. Meijerink, N. Bouvy, D.J. Lips, H.A. Prins

Vrijdag 28 november 2014

12:00 - 13:00u in Loods 5

Categorieën: Poster (P)

Parallel sessie: Posters


Doel

Laparoscopische cholecystectomie is de standaardbehandeling voor symptomatische cholecystolithiasis. Er wordt steeds meer minimaal invasief gewerkt, zoals minipoort en single-poort laparoscopie. Reductie van chirurgisch trauma kan leiden tot minder postoperatieve pijn met een sneller herstel en een cosmetisch beter resultaat. Echter, door het aangepast instrumentarium en de single port techniek neemt mogelijk de complexiteit van de procedure toe, wat het behalen van CVS (‘critical view of safety’) kan bemoeilijken met eventuele complicaties tot gevolg.

Methode

In de SIMPEL-trial worden patiënten met ongecompliceerde cholecystolithiasis geïncludeerd. In deze multicentrische, prospectief gerandomiseerde ‘non-inferiority’-studie worden de minimaal-invasieve technieken miniport- en single-port laparoscopie vergeleken met de conventionele multiport laparoscopische cholecystectomie.

De primaire uitkomstmaat is de CVS welke gedocumenteerd wordt middels peroperatieve foto of video opname. Op basis van de power berekening waarbij een verschil van > 5% in het behalen van CVS als significant wordt beschouwd zijn 446 patiënten nodig. Secundaire korte termijn uitkomstmaten zijn operatieduur, opnameduur, per- en postoperatieve complicaties, biochemische respons, postoperatieve pijn, herstel van werkzaamheden, heropnames, en wondinfecties. Bij follow-up na 1 jaar wordt het cosmetisch resultaat beoordeeld, alsook de aanwezigheid van herniaties.

Voorlopige resultaten

Ten tijden van het abstract zijn 80 patiënten geïncludeerd. CVS werd bereikt bij 50 patiënten, 51 patiënten werden geopereerd in dagbehandeling, 4 patiënten verbleven 1-2 dagen.Er waren geen peroperatieve complicaties. Postoperatief was er 1 IC opname ivm post-ERCP pancreatitis ivm verdenking op post operatieve choledochus steen welke niet werd geobjectiveerd.