P03 Lange termijn uitkomsten van verschillende behandelopties voor een aneurysma van de aorta abdominalis bij ouderen patiënten


K. de Leur, H.C. Flu, G.H. Ho, H.G.W. de Groot, E.J. Veen, L. van der Laan

Vrijdag 28 november 2014

12:00 - 13:00u in Loods 5

Categorieën: Poster (P)

Parallel sessie: Posters


De behandeling van een abdominaal aneurysma van de aorta (AAA) bij oudere patiënten is niet eenvoudig. Er moet een afweging van de operatierisico's worden gemaakt op basis van leeftijd, comorbiditeit, ruptuurkans, functionele en sociale status. Deze studie evalueert de lange termijn uitkomsten van conservatieve, endovasculaire en open chirurgische behandeling van een AAA bij oudere patiënten.

Alle patiënten van 70 jaar en ouder die tussen januari 2005 en december 2012 werden gezien met een AAA, met een diameter die voldeed aan de behandelcriteria, werden geïncludeerd. Patiënten werden ingedeeld naar leeftijd: 70-79 jaar (groep 1) en 80 jaar en ouder (groep II). Uitkomstmaten waren overleving en complicaties van de behandeling.

In totaal werden 283 patiënten (240 (85%) mannen, mediane leeftijd 77,4 jaar) geïncludeerd, 211 (75%) patiënten met een leeftijd tussen 70-79 jaar (groep I) en 72 (25%) patiënten van 80 jaar en ouder (groep II). Patiënten werden behandeld middels EVAR (n=120, 42%), open reconstructie (n=105, 37%) of er werd een conservatief beleid gevoerd (n=58, 21%). In groep II werden significant meer patiënten conservatief behandeld dan in groep I (p<0.01). De totale mortaliteit was significant hoger in groep II (p<0.01). In de groep patiënten die werd behandeld middels EVAR was er sprake van een significant hogere mortaliteit in de groep van 80-plussers (p<0.01).

Conservatieve behandeling van een AAA in de oudere patiënt is mogelijk, maar resulteert in een hogere mortaliteit dan EVAR. EVAR bij patiënten van 80 jaar en ouder resulteert in een hogere mortaliteit in vergelijking met de groep van 70-79 jaar.