S07 Volume normen bij slokdarm chirurgie. Wat vindt de patiënt?


M. Jager

Voorzitter(s): R.M. van Dam, chirurg, Maastricht UMC+, Maastricht & E.G.J.M. Pierik, chirurg, Isala, Zwolle

Vrijdag 28 november 2014

15:00 - 15:15u in Copraloods

Categorieën: Symposium (S), GE

Parallel sessie: S07 Normering ingrepen: verder dan een kwantitatieve norm


Symposium Nederlandse Vereniging voor GastroIntestinale Chirurgie

Meer info