V06.04 Een laag geboortegewicht is een onafhankelijke risicofactor voor het ondergaan van een spoedoperatie bij prematuur geboren kinderen met een liesbreuk


J. Verhelst, B. de Goede, H.R. Langeveld, G. Kazemier, J.F. Lange, R.M.H. Wijnen

Voorzitter(s): D. Boerma, chirurg, St. Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein & T.M. van Ginhoven, AIOS Heelkunde, Reinier de Graaf Gasthuis, Delft

Vrijdag 28 november 2014

13:30 - 13:40u in Douchelokaal

Categorieën: Vrije voordracht (V), Algemeen/Overig

Parallel sessie: V06 Weke delen / Hoofdhals / Kinder / Bariatrie / Experimenteel


De optimale timing van chirurgische behandeling van liesbreuken bij prematuren blijft onderwerp van discussie. Met behulp van een retrospectief cohort is gekeken naar (onafhankelijke) risicofactoren voor een spoedoperatie en zijn tevens de uitkomsten van dergelijke spoedoperaties vergeleken met de uitkomsten na electieve chirurgie. Vanaf januari 2010 tot en met december 2013 zijn alle prematuren die een herniotomie hebben ondergaan, binnen 3 maanden na geboorte, geïncludeerd. De primaire uitkomst was de incidentie van een spoedingreep als gevolg van incarceratie. Een univariate en multivariate regressie analyse zijn gebruikt om de (onafhankelijke) risicofactoren te identificeren.

In totaal werden 142 prematuren geïncludeerd. De mediane follow-up bedroeg 28 maanden (range 15-39). Een beklemming van de liesbreuk trad op in 79 patiënten (56%), daarvan dienden 44 patiënten (56%) met spoed te worden geopereerd. In 27% procent van de met spoed geopereerde prematuren traden complicaties op versus 10% na electieve chirurgie. Recidieven traden op in respectievelijk 14% en 2%. Een laag geboortegewicht (LG), onder de 1500 gram, is een onafhankelijke risicofactor voor een spoedoperatie (hazard ratio; 2,7 in een Cox Proportional Hazard model).

Hieruit kan worden geconcludeerd dat prematuren met een liesbreuk zich in meer dan 50% presenteren met een beklemming. Daarnaast is de kans op een beklemming gevolgd door een spoedoperatie drie keer hoger bij prematuren met LG in vergelijking tot prematuren met een relatief hoog geboortegewicht. Een spoedoperatie resulteert in meer recidieven en complicaties. Vroege electieve chirurgie, met name bij prematuren met een LG, dient derhalve overwogen te worden.