V05.04 Landelijke ‘snapshot' studie: uitkomsten van acute appendectomie


C.C. van Rossem, A.A.W. van Geloven, W.A. Bemelman

Voorzitter(s): N.A.T. Wijffels, chirurg, Zuwe Hofpoort Ziekenhuis, Woerden & F. Jonker, AIOS Heelkunde, Maasstad Ziekenhuis, Rotterdam

Vrijdag 28 november 2014

13:30 - 13:40u in Meelzolder

Categorieën: Vrije voordracht (V), Colorectaal

Parallel sessie: V05 Rectum / Benigne colon / HPB


Om de huidige chirurgische behandeling van appendicitis acuta in Nederland in kaart te brengen, is er een multicenter ‘snapshot’ analyse uitgevoerd.

Alle patiënten die geopereerd werden onder verdenking van een acute appendicitis zijn prospectief geïncludeerd in de maanden juni en juli 2014.

In de 62 deelnemende ziekenhuizen werden in de studieperiode 1979 patiënten geïncludeerd, 572 hiervan waren onder de 18 jaar. De gemiddelde leeftijd was 33 jaar en 52% was man. Bij vrijwel alle patiënten (99%) werd preoperatief beeldvorming verricht. Dit betrof in 94% echografie, welke in 27% inconclusief was. Bij 83% hiervan werd aanvullend een CT of MRI gemaakt. In 6% van de patiënten werd direct een CT gemaakt. Tijdens operatie werd bij 77% een ongecompliceerde appendicitis gevonden. Bij 20% werd een gecompliceerde appendicitis met perforatie en/of pus gevonden. De appendix was bij 60 patiënten (3,0%) sana, bij 61% hiervan werd wel een alternatieve diagnose gesteld. De benadering was in 75% van alle appendectomieën in opzet laparoscopisch, met een conversiepercentage van 3,3%. Postoperatief ontwikkelden 4.6% van de patiënten een intra-abdominaal abces welke in 57% van de gevallen aanleiding gaf voor een reinterventie. Bij 3.1% trad er een wondinfectie op.

Conclusie: De richtlijn ten aanzien van preoperatieve diagnostiek wordt in Nederland goed opgevolgd. De benadering van eerste keuze is laparoscopisch met een laag conversie percentage en een laag percentage appendix sana.