V05.01 Retrospectieve analyse van oudere patiënten na laag anterieure resectie: kiezen deze patiënten voor een definitief colostoma of een anastomose indien zij nu een keuze hadden


R. Indrakusuma, W.H. Schreurs, A.P.J. Houdijk, M.S. Dunker

Voorzitter(s): N.A.T. Wijffels, chirurg, Zuwe Hofpoort Ziekenhuis, Woerden & F. Jonker, AIOS Heelkunde, Maasstad Ziekenhuis, Rotterdam

Vrijdag 28 november 2014

13:00 - 13:10u in Meelzolder

Categorieën: Vrije voordracht (V), Colorectaal

Parallel sessie: V05 Rectum / Benigne colon / HPB


Retrospectief evalueren van kwaliteit van leven (QOL) en functionele uitkomsten betreffende defecatie (FUD) bij reeds geopereerde oudere patiënten met een rectumcarcinoom die in aanmerking kwamen voor een laag anterieure resectie (LAR). Evalueren of deze patiënten een definitief colostoma (DCS) of anastomose zouden kiezen, indien zij nu een keuze hadden. Inclusiecriteria: ≥70 jaar, rectumcarcinoom waarvoor electieve LAR. Geschikte patiënten zijn telefonisch benaderd en ontvingen de vragenlijsten (SF36, EORTC QLQ C30, CR29, ELD14) thuis (meetmoment 1). DCS patiënten zijn vergeleken met anastomose patiënten. De resultaten zijn samengevat in een informatiebrochure, welke is opgestuurd naar dezelfde patiënten. In de informatiebrochure zagen de patiënten de resultaten van de beide groepen. Na dit gelezen te hebben werd gevraagd om dezelfde vragenlijsten opnieuw in te vullen (meetmoment 2). Tevens werd aan de patiënten gevraagd of zij na het lezen van de informatiebrochure wederom dezelfde operatie zouden kiezen. Vijftig van de 64 benaderde patiënten (78%) deden mee. Voor de resultaten zie tabel 1. Er waren weinig significante verschillen in QOL tussen de groepen. De FUD was significant beter voor DCS patiënten ten opzichte van de patiënten met anastomose (p = 0,003). Indien de DCS patiënten opnieuw mocht kiezen, koos 57,1% voor een DCS. Indien de anastomose groep opnieuw mocht kiezen, koos 95% voor een anastomose. Alle DCS patiënten waren tevreden met hun DCS, terwijl 15% van de anastomose groep ontevreden was met hun anastomose. FUD van DCS patiënten is beter dan anastomose patiënten. Desondanks kiest 95% van de anastomose groep wederom voor een anastomose.