P15 Functionele uitkomsten en patiënttevredenheid na open versus percutane versus niet-operatieve behandeling van gedislokeerde intra-articulaire calcaneusfracturen; een retrospectieve cohortstudie


A.S. de Boer, E.M.M. van Lieshout, D. den Hartog, B. Weerts, M.H.J. Verhofstad, T. Schepers

Vrijdag 28 november 2014

12:00 - 13:00u in Loods 5

Categorieën: Poster (P)

Parallel sessie: Posters


Het doel van deze studie was om de resultaten te vergelijken van patiënten met een gedislokeerde calcaneusfractuur, behandeld met een open reductie en interne plaatfixatie (ORIF), gesloten repositie en percutane schroeffixatie of een niet-operatieve behandeling. Een retrospectieve cohortstudie van patiënten met een gedislokeerde intra-articulaire calcaneusfractuur, behandeld tussen 1 januari 2002 en 31 december 2011, werd uitgevoerd in een Level I traumacentrum. De patiënt-gerapporteerde uitkomstmaten waren de Foot Function Index score, American Orthopaedic Foot and Ankle Society ankle-hindfoot scale, Short Form-36, de EQ-5D, en een 10-punts visuele analoge schaal voor patiënttevredenheid. Klinische gegevens van 169 patiënten werden verzameld en ingevulde vragenlijsten van 78 patiënten (7 ORIF, 33 percutaan en 18 niet-operatief) werden geanalyseerd. Secundaire chirurgische interventie (wonddebridement, reosteosynthese, resectie exostose en subtalaire artrodese,) vond significant vaker plaats in de percutane groep (n =18; 30%) dan in de ORIF groep (n = 6; 12%) en de niet-operatieve groep (n = 8; 14%; p = 0,030). Significant meer beperkingen werden gemeld in de niet-operatieve groep (mediaan Foot Function Index score, 40 punten) dan in de ORIF groep (mediaan, 16 punten; p = 0,010) en de percutane groep (mediaan, 21 punten; p = 0,034). Concluderend rapporteerden de operatief behandelde patiënten (ORIF en percutane behandeling) betere functionele uitkomsten (Foot Function Index score en American Orthopaedic Foot and Ankle Society ankle-hindfoot scale) dan de niet-operatief behandelde patiënten.