P09 Een spoedoperatie bij premature neonaten met een liesbreuk brengt hoge kosten met zich mee: een kostenanalyse


J. Verhelst, B. de Goede, J.F. Lange, R.M.H. Wijnen

Vrijdag 28 november 2014

12:00 - 13:00u in Loods 5

Categorieën: Poster (P)

Parallel sessie: Posters


De chirurgische behandeling van liesbreuken bij premature neonaten is uiterst complexe en kostbare zorg. Dit retrospectieve onderzoek heeft als doel de directe zorgkosten omtrent liesbreuk chirurgie bij premature neonaten inzichtelijk te maken. Daarnaast zijn de gemiddelde kosten van een spoedoperatie vergeleken met die van een electieve ingreep.

Premature neonaten, geboren in het in de periode januari 2010 t/m december 2013 en binnen 3 maanden postpartum geopereerd aan een liesbreuk, werden geïncludeerd. De directe kosten zijn berekend door de volumes van zorgconsumptie te vermenigvuldigen met bijbehorende integrale kostprijzen. De totale kosten werden onderverdeeld in kosten van de ziekenhuisopname chirurgische interventie, diagnostiek, en bezoeken aan de spoedeisende hulp en/of polikliniek. Een subgroep analyse werd verricht bij (1) patiënten die met spoed werden geopereerd als gevolg van een beklemming en (2) patiënten die electief werden geopereerd. Met behulp van ‘non-parametrische bootstrap’ werd een 95% betrouwbaarheidsinterval berekend. In totaal werden 132 premature neonaten geïncludeerd; hiervan werden 38 (29%) prematuren geopereerd in een spoedsetting. De totale kosten per prematuur zijn gemiddeld €5,361 (SD €3,820). De kosten van de ziekenhuisopname zijn gemiddeld €3,573 per prematuur (SD € 3,280). De kosten per prematuur zijn 54% hoger bij een spoed operatie in vergelijking met een electieve operatie (€4,638 versus €7,146; p=0.001).

Aangezien gemiddeld de medische kosten per premature neonaat significant hoger zijn bij een spoedoperatie in vergelijking met electieve chirurgie moet ook vanuit economisch perspectief, een spoedoperatie voorkomen worden. Dit kan als extra item toegevoegd worden in de discussie over timing van operatie van een liesbreuk bij prematuren.